office@profit-management.ro
Despre noi         Servicii         Clienti         Contact         Blog
 
 • Consultanta financiara si strategica
 • Consultanta privind inceperea unei afaceri
 • Servicii de contabilitate
 • Servicii privind evidenta resurselor umane
 • Noutati legislative

Consultanta financiara si strategica

O foarte buna structurare a modificarile legislative existente in legislatia actuala financiar-contabila ne permit sa le acordam clientilor nostri consilierea potrivita momentului.

Incercam sa-i creem clientului nostru o previzionare cat mai reala a afacerii pe care o detine prin consultanta strategica: planurile de afaceri, bugete de venituri si cheltuieli corelate cu situatia existenta, analize economico-financiare sunt doar o parte din instrumentele pe care le folosim in vederea obtinerii unei imagini viitoare a afacerii d-voaste.

 • Elaborarea de business-planuri pe domenii de activitate
 • Consultanţă privind legislaţia financiar-contabilă şi fiscală
 • Elaborarea de bugete si raportari financiare pe domenii de activitate
 • Organizarea activitatii financiar-contabile
 • Audit financiar-contabil
 • Expertiza financiar-contabila
 • Analiza situatiilor financiare
 • Analiza fluxurilor financiare,
 • Analiza datoriilor şi creanţelor
 • Analiza capitalurilor şi a imobilizărilor
 • Recrutarea si testarea personalului financiar-contabil

Consultanta privind inceperea unei afaceri

 • Consultanţă privind organizarea şi conducerea societăţii (organigrame, structuri, definiri de funcţii)
 • Elaborarea de proceduri şi norme interne privind desfăşurarea activităţii de bază şi a activităţilor conexe
 • Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare
 • Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul organizaţiei
 • Consultanţă în alegerea sistemului informatic necesar activităţii

Servicii de contabilitate

 •     Contabilitatea financiara
 •     Elaborarea balanţei de verificare lunară
 •     Întocmirea registrelor contabile
 •     Contabilitate de gestiune
 •     Întocmirea bilanţului contabil
 •     Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele
 •     Verificarea şi certificarea bilanţului contabil

Servicii privind evidenta resurselor umane:

 • Intocmirea statelor de plata
 • Operatiuni privind evidenta personalului(contracte de munca,transferuri,lichidari)
 • Intocmirea si depunerea tuturor situatiilor lunare  legate de resursele umane
 • Solutionarea diferitelor probleme privind angajarile,concediile, incetarile de activitate  cu respectarea legislatiei in vigoare
 
   
   
despre noi | servicii | clienti | contact | Blog

Copyright © 2011 PROFITMANAGEMENT. All rights reserved.